Friday, July 24, 2015

Manalo: fight for INC doctrines


Ka Angel Manalo calls for a vigil outside the Manalo home.

"Maiparating nyo sa aming kasama at sa lahat ng kasama namin sa iglesia, ipagtangol natin ang ating simbahan," Manalo had asked the media in an interview,

 He had urged INC members to go to Manalo home and fight for INC doctrines.

No comments: