Wednesday, October 3, 2007

Galing sa Libing

Isang araw, nagkita sina Pedro at Berto sa kanto...

Pedro: Saan ka galing, p're?

Berto: Sementeryo, libing ng byenan ko.

Pedro: Bakit puro kalmot ang mukha at braso mo?

Berto: Mahirap ilibing eh, lumalaban!

No comments: