Wednesday, October 3, 2007

Malambot ang dila

lalake: "mes powede makepagkelala? anong pangalan mo?"

girl: "loreena"

lalake: "mes, malambot kase dela ko, can i call you lorena?"

girl: "Pwidi"

No comments: