Saturday, September 29, 2007

Zaido Theme - Sandwich

Title: Zaido Theme
Artist: Sandwich
Album: --


Tatlong sulok ng kalawakan (Zaido)
Mula kay Shaider galing ang kanyang angkan (Zaido)
Mga alagad ng kapayapaan (Zaido)
Bantay ng kalayaan, kami ang pulis pangkalawakan

[Refrain]
Lususob na, maghahasik ng lagim
Ang mga kampon ni Fuuma-Lear
At sasakupin ang kalawakan
Sinong tatawagin natin?

[Chorus]
Zaido, parating na ang mga Zaido
Sa kasamaan, ililigtas ang mundo
Go go Zaido, nandyan na’ng mga Zaido
Ang tagapagligtas, sino’ng tatawagin mo
Zaido

(Blue, red, green)

[repeat Refrain and Chorus]

No comments: